Trójfazowe elektrowibratory wirujące

 

Zastosowanie:
Elektrowibratory typu: EWe, EWd i EWg przeznaczone są do
napędu urządzeń wibracyjnych służących do zagęszczania mieszanki
betonowej, opróżniania silosów z materiałów sypkich, napędu
przenośników wibracyjnych, zagęszczania mas formierskich itp.

Budowa, zasada działania :
Elektrowibrator stanowi silnik indukcyjny klatkowy trójfazowy.
Na czopach końcowych wału silnika zamocowane są mimośrodowo
niewyważone masy. W czasie pracy elektrowibratora wirujące masy
wywołują drgania całego wibratora. Drgający elektrowibrator wprawia
z kolei w drgania elementy, do których jest zamocowany. Istotną zaletą
elektrowibratorów EWe i EWg jest możliwość skokowej regulacji
siły wymuszającej odpowiednio w przedziałach : 1,25 - 5,0 kN i 1,0 - 4,0 kN.
Regulacji nie można dokonać w czasie pracy elektrowibratora.

Wykonanie standardowe:
o stopniu ochrony IP 44,
do pracy S3-40% lub S1,
do pracy poziomej,
na napięcie 400 V lub 500 V,
częstotliwość 50 Hz,
temperatura otoczenia -20 do +40st.C,
wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.   

Napęd urządzeń o konstrukcji zwartej :
W przypadku urządzeń wibracyjnych o zwartej konstrukcji można
dobrać elektrowibrator typu EWd, EWe i EWg posługując się
zamieszczonym wykresem nr 1. Wychodząc od wymaganej amplitudy
drgań lub przyśpieszenia, dla znanej masy części drgającej urządzenia
znajduje się siłę, a następnie odpowiadający jej najbliższy stopień siły.

W przypadku wykorzystania elektrowibratorów typu EWd, EWd i EWg
do napędu urządzeń wibracyjnych zawierające elementy rozległe jak belki i
dachy, na których w czasie pracy występują znaczne odkształcenia wymagany
jest indywidualny tok obliczeń lub doświadczeń. W urządzeniach tych
występują rezonanse. Gdy rezonans nie jest  zamierzony, to częstotliwość
drgań własnych urządzenia powinna się znacznie różnić od 50 Hz   (np. fw<30 Hz lub fw>70 Hz).