Trójfazowe silniki dźwignicowe dwubieg. z hamulcem prądu zmiennego

 

Budowa:
Silniki składają się z trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego
dwubiegowego i dobudowanego hamulca prądu przemiennego typu HZg
(z wyjątkiem silnika SDKg 132M-4/16B) przystosowanego do zasilania trójfazowego.
Hamulec niezasilany jest zahamowany.
Silniki SDKg 132,160 - 2/12 - GA,GB produkowane są w dwoma rodzajami
tarcz kołnierzowych (patrz rysunek), A-(wykonanie specjalne) i B-(zgodna z PN-90/E - 06722).
Budowa silnika i hamulca spełnia wymagania stopnia ochrony IP 54 wg PN-92/E - 08106.

Zabezpieczenie termiczne:
Silniki posiadają wbudowane w uzwojenia stojana termokontakty , które wraz z
odpowiednią aparaturą zewnętrzną  zabezpieczają uzwojenia silnika przed
przeciążeniem termicznym spowodowanym:
- nadmiernym obciążeniem silnika mocą
- pracą jedno lub dwufazową
- uszkodzeniem układu wentylacyjnego
- nadmiernymi spadkami wartości napięcia zasilającego.

Forma wykonania:
Silniki samohamowne dźwignicowe dwubiegowe wykonywane są jako kołnierzowe,
przystosowane do pracy w położeniu poziomym
- forma wykonania IM 3001 wg PN - 88/E - 06707  lub IMB5 wg DIN IEC Teil 7.

Rodzaj wykonania:
Silniki są wykonywane do pracy w klimacie umiarkowanym na lądzie i mogą
być dostarczone w wykonaniu na napięcie 380 lub 500 V i dla częstotliwości 50 Hz.